Tỉnh Bình Dương kêu gọi tham gia hiến máu tình nguyện

Tỉnh Bình Dương kêu gọi tham gia hiến máu tình nguyện

24/05/2022
Lượt xem: 95

Nhằm động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày quốc tế người hiến máu” 14/6/2022, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.