Tinh hoa cuộc sống - số 50

Tinh hoa cuộc sống - số 50

02/09/2023
Lượt xem: 183

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

***

"Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". "Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi".

 

(Hồ Chí Minh)