Tinh hoa cuộc sống - số 56

Tinh hoa cuộc sống - số 56

08/09/2023
Lượt xem: 183

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

***

 Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ

Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha.