Tinh hoa cuộc sống - số 79

Tinh hoa cuộc sống - số 79

01/10/2023
Lượt xem: 249

"Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm 
Vẫn giữ hai vai việc nước nhà. 
Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, 
Tiến bước! Ta cùng con em ta".

***

"Tuổi già nhưng chí không già

Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh".

(Hồ Chí Minh)