Tính kiên định của người đảng viên

Tính kiên định của người đảng viên

31/03/2023
Lượt xem: 533

Vốn là một bác sỹ quân y, ông Đặng Sơn Vinh đã có nhiều công lao đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ ngày nghĩ hưu đến nay, ông tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ông Vinh luôn tâm niệm rằng: “tuổi cao chí phải càng cao, sống phải xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”.