Tinh thần yêu nước của người Việt nhìn từ Cách mạng Tháng Tám

Tinh thần yêu nước của người Việt nhìn từ Cách mạng Tháng Tám

01/09/2021
Lượt xem: 310

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám là cuộc nổi dậy của tất cả những người Việt Nam yêu nước, được tổ chức, đoàn kết, thống nhất dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương. Bằng sức mạnh của cả dân tộc, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhân dân ta đã làm nên kỳ tích là lật đổ chính quyền Nhà nước thực dân - phong kiến, lập ra nhà nước dân chủ nhân dân.

Mời các bạn xem các chương trình  Đạo Đức Hồ Chí Minh  khác tại: http://btv.org.vn/video/dao-duc-ho-chi-minh

Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG