Tổ chức Unesco công bố danh sách di sản van hóa mới của nhân loại

Tổ chức Unesco công bố danh sách di sản van hóa mới của nhân loại

02/12/2016
Lượt xem: 567

Sau phiên nhóm họp tại trụ sở chính ở thủ đô Addis-Abeba, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO hôm qua đã thêm vũ điệu Rumba Cuba, văn hóa bia Bỉ và lịch tiết khí Trung Hoa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.