Tội Ác Không Dung Thứ

Tội Ác Không Dung Thứ

23/04/2019
Lượt xem: 514

Nếu không có những chiến binh bảo vệ bình yên thì những tội ác và tội phạm sẽ khiến người dân không yên. Phim lột tả bức màn bí ẩn, che đậy những việc làm ăn phi pháp, những tội ác tày trời và lòng thù hận. Danh lợi, tình yêu, tội lỗi và thù hận, cuốn con người ta vào vòng quay oan nghiệt, không lối thoát. Cuối cùng là tinh thần làm việc có trách nhiệm của những người đại diện cho chân lý, đã đưa vụ án ra ánh sáng, để kẻ ác phải được trừng trị thích đáng, đem lại cuộc sống mình yên cho mọi người.