Tổng Bí thư, Chỉ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Tổng Bí thư, Chỉ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

23/01/2020
Lượt xem: 356