Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2023

Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2023

20/09/2023
Lượt xem: 404

Năm 2023, với mục tiêu phát huy hiệu quả từ chủ trương “3 liên kết” gồm: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng và ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Bình Dương đã triển khai và tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa với tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương và làm dân tin”. Những hoạt động tình nguyện ý nghĩa của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh đã góp phần đóng góp tích cực vào sự phát triển của từng địa phương, đơn vị, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội. Vì vậy, nhằm kịp thời tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch, tạo cơ hội để các đội hình tình nguyện được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội quân tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2023.