Tổng thống Mỹ giải thể 2 hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao

Tổng thống Mỹ giải thể 2 hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao

17/08/2017
Lượt xem: 746

Tổng thống Trump đã thông báo giải thể 2 hội đồng cố vấn kinh tế sau khi Giám đốc điều hành công ty 3M Inge Thulin trở thành CEO mới nhất tuyên bố rút khỏi Hội đồng Ngành sản xuất Mỹ của Tổng thống Trump.