Tổng thống Nga ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự

Tổng thống Nga ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự

01/04/2023
Lượt xem: 260