Tổng thống Trump sẽ gặp Nữ hoàng Anh

Tổng thống Trump sẽ gặp Nữ hoàng Anh

11/07/2018
Lượt xem: 101

Khi Tổng thống Donald Trump gặp Nữ hoàng Anh vào tuần tới, ông sẽ trở thành vị tổng thống thứ 12 của Mỹ yết kiến Nữ hoàng Elizabeth trong 66 năm trị vì của bà. Đây là thời gian trị vì lâu nhất của người đứng đầu Hoàng gia Anh trong lịch sử nước này.