Trách nhiệm doanh nghệp trong tăng trưởng và phát triển bền vững

Trách nhiệm doanh nghệp trong tăng trưởng và phát triển bền vững

26/09/2022
Lượt xem: 180

Để phát triển bền vững, cần phải thay đổi hành vi, sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm; các nước phát triển phải có nghĩa vụ với các khu vực đang và chậm phát triển trong bảo vệ môi trường; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với giảm nghèo. Đó là ý kiến mà nhiều chuyên gia kinh tế, diễn giả đưa ra tại phiên đối thoại Đảm bảo tăng trưởng dựa vào phát triển bền vững trong chiều nay tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ - Horasis 2022.