Trận bán kết:  Bao Phương Vinh và Phạm Quốc Tuấn

Trận bán kết: Bao Phương Vinh và Phạm Quốc Tuấn

16/07/2023
Lượt xem: 864