Tri ân 50 tổ chức, cá nhân của Bình Dương tiên phong đỡ đầu trẻ mồ côi

Tri ân 50 tổ chức, cá nhân của Bình Dương tiên phong đỡ đầu trẻ mồ côi

27/06/2022
Lượt xem: 58

Năm 2021, Bình Dương là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã khiến không ít trẻ em trên địa bàn tỉnh mất đi cha mẹ, người thân. Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu "Mẹ đỡ đầu - yêu thương và sẻ chia”, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiến hành tri ân đến các đơn vị, cá nhân ở Bình Dương đã nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.