Triển vọng thu hú vốn đầu tư FDI năm 2018

Triển vọng thu hú vốn đầu tư FDI năm 2018

13/02/2018
Lượt xem: 242

Trong những năm qua, Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây là nguồn lực rất quan trọng để địa phương tạo được tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung của cả nuớc. Thêm một mùa xuân mới, Bình Dương tự hào về kết quả này.

Theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lần thứ X, trong giai đọan 2016-2020, Bình Dương đề ra chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư FDI bình quân 1,4 tỷ đôla Mỹ/năm. Tuy vậy bằng sự nỗ lực chung của các cấp ngành, các địa phương trong Tỉnh, trong 2 năm 2016 và 2017, Bình Dương  liên tục vượt chỉ tiêu thu hút vốn FDI đề ra. Cụ thể năm 2016, tỉnh thu hút vốn FDI đạt 2,2 tỷ đôla Mỹ, vượt 64% kế hoạch. Năm 2017, tỉnh tiếp tục thu hút 2,6 tỷ đôla Mỹ, vượt 85% kế hoạch. Như vậy chỉ trong 2 năm, Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt 4,8 tỷ đôla Mỹ, bằng 69 % kế hoạch cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng hòan chỉnh, Bình Dương còn đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên sự yên tâm, gắn bó cho các doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn đầu tư tăng mạnh, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu ở Bình Dương. Tính đến năm 2018, Bình Dương đã có 3.034 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư 28,33 tỷ đôla Mỹ. Khu vực kinh tế này đã góp phần đưa chỉ số tăng trưởng công nghiệp của Bình Dương IIP năm 2017  tăng  gần 11% so với năm 2016, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt hơn 28,5 tỷ đôla Mỹ, tăng 17,6% so với năm 2016.

Bình Dương bước vào xuân mới, với những  kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Những kết quả thu hút đầu tư FDI trong thời gian qua chính là nguồn lực quan trọng để Bình Dương thực hiện có hiệu quả tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.