Triều Tiên có những hình ảnh đầu tiên do vệ tinh trinh sát chụp

Triều Tiên có những hình ảnh đầu tiên do vệ tinh trinh sát chụp

26/11/2023
Lượt xem: 139