Trình tự, thủ tục, điều kiện để dự án được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng

Trình tự, thủ tục, điều kiện để dự án được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng

01/12/2023
Lượt xem: 175