Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lạm dụng thuốc giảm đau

Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lạm dụng thuốc giảm đau

11/08/2017
Lượt xem: 786

Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (nhóm opioid) ở Mỹ đã trở thành "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và cam kết đẩy mạnh các nỗ lực chống vấn nạn này.