Truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thanh niên - học sinh từ những hoạt động thiết thực nhất

Truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thanh niên - học sinh từ những hoạt động thiết thực nhất

12/01/2018
Lượt xem: 789

Các hoạt động thiết thực bổ ích trong ngày Hội Sinh Viên Học Sinh ở Trường THPT Trần Văn Ơn, huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.