Từ ngày 1/1/2025 Bình Dương có 4 địa phương không được phân lô bán nền

Từ ngày 1/1/2025 Bình Dương có 4 địa phương không được phân lô bán nền

24/04/2024
Lượt xem: 54