Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền giáo dục mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền giáo dục mới

24/11/2022
Lượt xem: 391

Chương trình ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát sóng vào lúc 22h10 Thứ Tư, 8h10 Thứ Năm trên BTV1 và 17h15 Thứ Tư trên BTV2.