Tuần lễ Nước Việt Nam 2023: hướng tới kiện toàn “Chính sách ngành nước – phát triển bền vững”

Tuần lễ Nước Việt Nam 2023: hướng tới kiện toàn “Chính sách ngành nước – phát triển bền vững”

28/09/2023
Lượt xem: 498

Sáng nay, Tuần lễ Nước Việt Nam 2023 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương. Sự kiện diễn ra từ ngày ngày 28 -30/9, do Hội Cấp thoát nước Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam, Công ty cổ phần – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương tổ chức.