Tuổi trẻ Bình Dương quyết tâm hoàn thành kế hoạch cao điểm “40 NGÀY, ĐÊM”

Tuổi trẻ Bình Dương quyết tâm hoàn thành kế hoạch cao điểm “40 NGÀY, ĐÊM”

09/08/2023
Lượt xem: 436

Ngày 18.7.2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch "60 ngày" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện gắn với việc triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.​ Theo đó, Chiến dịch diễn ra từ ngày 25/7 đến 25/9/2023, triển khai đến các đối tượng là công dân hiện đang sinh sống, làm việc, lao động trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ Căn cước công dân chưa thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID, chưa có tài khoản định danh điện tử hoặc chưa kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ngay sau đó, cùng với các ngành, các cấp, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện cao điểm “40 ngày, đêm” triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Sau 10 ngày triển khai kế hoạch đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.