Tuổi trẻ Thuận An chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Tuổi trẻ Thuận An chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

14/06/2023
Lượt xem: 421

Thời gian qua, nhằm cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thuận An lần thứ 12; đồng thời thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thuận An giai đoạn 2022-2025, Thành đoàn Thuận An triển khai, tổ chức và cụ thể hóa các nhiệm vụ, góp phần cùng với các cơ quan, đơn vị xây dựng đô thị Thuận An văn hóa, văn minh. Để các mô hình đạt hiệu quả và ngày càng đi vào thực chất, Ban Thường vụ Thành đoàn Thuận An đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò của thanh niên trong mọi hoạt động của Đoàn; xây dựng các nội dung tình nguyện thực hiện văn minh đô thị phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên khác nhau, như: Khối trường học, khối cơ quan, khối công ty, khối xã, phường, khối lực lượng vũ trang… để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp.