UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025

11/06/2019
Lượt xem: 114

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 2491 về việc thực hiện phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo là 4 vùng chăn nuôi được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm. Từ đó, xây dựng các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh đáp ứng tiêu dùng trong nước và định hướng xuất khẩu. Nâng cao năng lực ngành Thú y của tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. Kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.