UBND tỉnh thông qua các nội dung về chế độ, chính sách trình kỳ họp HĐND tỉnh

UBND tỉnh thông qua các nội dung về chế độ, chính sách trình kỳ họp HĐND tỉnh

14/06/2019
Lượt xem: 134

Sáng 14/6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 16 thông qua một số nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019. Tham dự có ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.

Phiên họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu ấp; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh; bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn; đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư và báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019.

Theo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh các chính sách, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước, dự thảo Nghị quyết bổ sung chế độ hỗ trợ khuyến khích tự đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đi đào tạo ở nước ngoài. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp các trường nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ khuyến khích tự đào tạo theo các mức: Tiến sĩ 100 triệu đồng và Thạc sĩ 50 triệu đồng.

Tờ trình về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương bổ sung các chế độ, chính sách mới tạo điều kiện cho các trường nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi như: Hỗ trợ học bổng cho học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng đội tuyển tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia; hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú tại trường phổ thông có ký túc xá; hỗ trợ giáo viên mầm non tuyển dụng mới…