Unesco đưa thêm 3 di sản phi vật thể vào danh sách cần được bảo vẹ khẩn cấp

Unesco đưa thêm 3 di sản phi vật thể vào danh sách cần được bảo vẹ khẩn cấp

02/12/2016
Lượt xem: 720

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO vừa qua đã đưa thêm 3 di sản phi vật thể vào danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp gồm nghề làm gốm đen của Bồ Đào Nha, âm nhạc đàn lia Ma'di của Uganda và các bài hát Cô-dắc vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.