Vài nét về công tác phòng chống ma túy hiện nay

Vài nét về công tác phòng chống ma túy hiện nay

05/06/2024
Lượt xem: 119

Những năm qua, tệ nạn ma tuý ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma tuý mới. Ma tuý đã trở thành hiểm hoạ lớn đối với toàn xã hội, đe doạ trực tiếp tới cuộc sống của mỗi con người, cộng đồng xã hội. Trước thực trạng này, Nhà nước ta đã có chiến lược phòng chống và kiểm soát ma túy trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội, từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch lành mạnh phục vụ phát triển đất nước.