Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống người lao động

Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống người lao động

28/04/2023
Lượt xem: 182

Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có sự phát triển tích cực cả về số lượng và chất lượng. Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực tự thân vươn lên của đội ngũ công nhân người lao động, còn có vai trò to lớn của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp...