Vệ Tử Phu

Vệ Tử Phu

08/04/2019
Lượt xem: 405

Xuất thân từ một vũ nữ "xướng ca vô loài" thấp hèn trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng lại được Hoàng đế vô cùng yêu chiều sủng ái, Vệ Tử Phu đã đưa cả gia tộc của mình rạng danh trong thời nhà Hán. Tuy vậy, cuối đời Hoàng hậu này lại chịu một cái kết đầy oan khuất.