Vẹn nguyên một tình yêu đất nước

Vẹn nguyên một tình yêu đất nước

13/10/2017
Lượt xem: 688

Chiến tranh đã đi qua bao nhiêu năm nhưng đối với những người lính cụ Hồ nó vẫn như mới hôm nào, vẹn nguyên ký ức, vẹn nguyên cảm xúc mỗi khi nhắc đến. Hôm nay chúng tôi lại được cùng người lính cụ Hồ Nguyễn Văn Nhân ôn lại những hồi ức năm xưa cùng một kỷ vật đã theo ông đến ngày hôm nay.