Vì bầu trời Tổ Quốc - Phần 1: Chiến đấu và trưởng thành

Vì bầu trời Tổ Quốc - Phần 1: Chiến đấu và trưởng thành

30/12/2016
Lượt xem: 1190

Dù trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh hay thời bình, các chiến sĩ bảo vệ bầu trời vẫn hết sức đề cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, từ đô thị đến đồng bằng, từ các dãy núi cao hay ngoài hải đảo, các khu biệt phòng không tầm thấp, tầm cao, các đài rada tình báo và các chiến sĩ lái máy bay đều sẵng sàng tác chiến Đó là tác phong của những chiến sĩ phục vụ trong một quân chủng hiện đại, luôn đề cao khẩu hiệu: Không để Tổ quốc bị bất ngờ.