Việt Nam - Hồ Chí Minh

Việt Nam - Hồ Chí Minh

16/05/2017
Lượt xem: 1021

Hồ Chí Minh, người cả cuộc đời dâng hiến cho dân tộc, cho đất nước. Ngay cả trước lúc "đi xa", Người cũng chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.