Vườn thú Luân Đôn kiểm kê động vật

Vườn thú Luân Đôn kiểm kê động vật

06/01/2017
Lượt xem: 273

Việc kiểm kê thường niên này còn nhằm mục đích bảo tồn và bảo vệ các loài nguy cấp. Ông Habben cho biết, hoạt động này còn cho thấy mức độ thành công của vườn thú trong việc nhân giống các loài vật.