Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng - Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng - Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

05/06/2024
Lượt xem: 181

Trong đời sống xã hội, thủ tục hành chính (TTHC) đóng vai trò quan trọng, vừa thể hiện bản chất quyền lực nhà nước, duy trì kỷ cương pháp luật; vừa là cơ sở để các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân như: thiết lập các pháp nhân, cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh,…. Khi người dân, doanh nghiệp làm xong những TTHC thì các cơ quan công quyền sẽ làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình về mặt quản lý nà nước, tạo dựng một xã hội có trật tự, ngày càng phát triển, tiến bộ, văn minh.

Để các tổ chức, cá nhân được hưởng thụ những lợi ích tốt nhất khi đi làm TTHC, thời gian qua chính quyền xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC đúng với tinh thần Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi của Chính phủ và kế hoạch số 6668/KH-UBND tỉnh Bình Dương về phát triển hạ tầng số đến năm 2025.