Xây dựng mô hình “ Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Xây dựng mô hình “ Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

25/09/2023
Lượt xem: 174