Xem đại bàng Hói nở ở Florida

Xem đại bàng Hói nở ở Florida

06/01/2017
Lượt xem: 264

Hai con đại bàng bố mẹ tên là Harriet và M15 đã kiên nhẫn chờ đợi đại bàng con đầu tiên chui ra khỏi vỏ trứng sau khi những vết nứt đầu tiên xuất hiện trên vỏ trước đó hai ngày. Quá trình tách ra khỏi vỏ trứng có thể khó khăn và kéo dài từ 24 đến 48 giờ.  Hiện giờ, đại bàng mạ Harriet đã thu hút 60 triệu lượt người xem và thường xuyên có hơn 60 ngàn người xem trực tiếp qua đường truyền.