Xung quanh đề xuất bỏ tục đốt vàng mã

Xung quanh đề xuất bỏ tục đốt vàng mã

26/02/2018
Lượt xem: 272

Hiện nay, tục lệ đốt vàng mã đã trở thành một nghi thức không thể thiếu, vào các dịp Lễ Giỗ tại gia đình, đền, chùa.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm, cả nước sử dụng khoảng 50.000 tấn vàng mã, trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Số tiền chi cho việc mua vàng mã đốt là không nhỏ. Trước thực tế này, mới đây, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã có Công văn đề xuất loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, do lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Ủng hộ việc bỏ tục đốt vàng mã. Thế nhưng tại các nơi thờ tự, việc đốt vàng mã vẫn diễn ra thường xuyên.

Theo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, việc đốt vàng mã không hề có trong giáo lý nhà Phật, và khẳng định đây là một hình thức mê tín dị đoan. Tại các nơi thờ tự như đền chùa, đều không ủng hộ việc đốt vàng mã của người dân.

Tuy nhiên, tục đốt vàng mã đã có từ lâu trong đời sống, nên việc loại bỏ là điều không dễ dàng.

Việc bỏ tục đốt vàng mã là khả thi, nếu chúng ta có sự quyết tâm cao và đồng thuận từ tất cả các cấp.