Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị ở Bình Dương

Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị ở Bình Dương

18/04/2019
Lượt xem: 625

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cùng với việc giữ gìn những giá trị truyền thống khi xưa nơi đất Thủ, người Bình Dương đã và đang xây dựng một nếp sống văn hóa văn minh đô thị, từng bước xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại.