Nhớ ông Hồ Minh Phương với những dấu ấn hành động

Nhớ ông Hồ Minh Phương với những dấu ấn hành động

07/09/2022
Lượt xem: 3124

Nhắc đến ông Hồ Minh Phương là nhắc đến người cán bộ lãnh đạo dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhớ lại thời điểm những năm đầu của thập niên 90, mặc dù đã qua 5 năm thực hiện nghị quyết về đổi mới của Đảng nhưng tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GDP) hàng năm của tỉnh Sông Bé vẫn không đáng kể. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 1991-1996, lúc bấy giờ xác định, chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Với chủ trương “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, “Trải thảm đỏ thu hút nhân tài”, Sông Bé đã mở được mũi đột phá xây dựng thành công Khu công nghiệp Sóng Thần, mở ra hướng phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.