Thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

28/08/2020
Lượt xem: 301

Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị là cuộc vận động thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.  Cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng, nhờ đó đời sống của nhân dân ở các địa phương trong tỉnh, từ thành thị đến nông thôn đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được gắn kết chặt chẽ, người dân cùng nhau thực hiện chương trình giảm nghèo, hợp tác trong sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Mời các bạn xem các chương trình  Văn Hóa Đại Sống  khác tại: http://btv.org.vn/video/van-hoa-doi-song

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG