Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/11/2023
Lượt xem: 8542

Thực hiện kết luận 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã tích cực học tập và xây dựng nên những mô hình hay, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Giai đoạn 2021-2023, Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy , cấp ủy cơ sở đã biểu dương khen thưởng hàng ngàn tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học và làm theo Bác
Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhằm tạo thêm động lực, thục đẩy việc học và làm theo Bác lan tỏa rộng khắp trong Đảng và trong xã hội.