Văn hóa truyền thống của gia đình người Việt

Văn hóa truyền thống của gia đình người Việt

27/06/2019
Lượt xem: 273

Gia đình Việt Nam có truyền thống từ rất lâu đời, trong quá trình phát triển đã hấp thụ tinh hoa văn hóa dân tộc hình thành nề nếp gia phong như: có hiếu với cha mẹ, ông bà, nề nếp gia phong đã trở thành cốt lõi, là nền tảng để gia đình truyền thống phát triển bền vững cho đến ngày nay. Trong cuộc sống hiện đại, gia đình Việt Nam có những biến đổi như giảm dần những gia đình nhiều thế hệ, con cái trưởng thành xây dựng gia đình thường đi ở riêng, tác động của cuộc sống hiện đại, sự bùng nổ thông tin mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế... Nhưng nền nếp gia phong vẫn là cơ sở để gia đình Việt Nam phát triển  truyền thống Á Đông vì nó đã được hun đúc từ đời này sang đời khác và luôn luôn tỏa sáng trường tồn cùng với thời gian. Với người Việt Nam, bữa cơm chính là chiếc gương soi phản chiếu hạnh phúc của một gia đình. Việc duy trì bữa cơm gia đình trong mỗi gia đình hiện đại ngày nay là điều cần thiết, là một nét văn hoá truyền thống rất cần được gìn giữ, phát huy.  Không biết từ bao giờ bữa cơm gia đình đã trở thành biểu tượng đẹp của nếp nhà Việt Nam. Bữa cơm gia đình là thời gian và không gian để mọi thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn, chia sẻ và bày tỏ yêu thương.