Nguyễn Trung Hiếu - Một đời tâm huyết với nghề

Nguyễn Trung Hiếu - Một đời tâm huyết với nghề

23/06/2022
Lượt xem: 1249

Nói đến ông Nguyễn Trung Hiếu (Bảy Hiếu),  nguyên Giám đốc Đài PT-TH  Bình Dương (BTV) giai đoạn 1992-2004 thì ai cũng biết và khen ngợi tư duy lãnh đạo đột phá của ông. Trong suốt  thời gian làm việc và lãnh đạo đài, ông đã mạnh dạn đưa ra  nhiều ý tưởng mới, nâng BTV  lên tầm cao mới.