Thời sự Bình Dương

100% xã ở huyện Bắc Tân Uyên đạt chuẩn Nông thôn mới

Với sự quyết tâm của UBND, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, cùng sự đồng thuận, chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huy

Với sự quyết tâm của UBND, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, cùng sự đồng thuận, chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%;  vượt 2 năm so với kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2015 - 2020 đã đề ra.

Thời gian qua, huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là đối với 3 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2017 gồm: Tân Lập, Đất Cuốc và Tân Thành. Qua công tác phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự tập trung quyết liệt, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và lĩnh vực của địa phương… đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến cuối năm 2017, các tiêu chí nông thôn mới của 7 xã đã được công nhận trước đó từng bước được nâng cao; riêng 3 xã còn lại gồm Tân Thành, Tân Lập và Đất Cuốc cũng đã hoàn thành và được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12/2017.

Nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Bắc Tân Uyên trong thời gian qua là chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ. Trong năm 2017, huyện Bắc Tân Uyên đã huy động được gần 329 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách hơn 265 tỷ 500 triệu đồng, chiếm tỷ lệ trên 80%; vốn tín dụng trên 22 tỷ 600 triệu đồng, chiếm gần 7%; vốn doanh nghiệp trên 23 tỷ đồng, chiếm hơn 7% và vốn huy động cộng đồng dân cư gần 17 tỷ 400 triệu đồng, chiếm 5,3% để đầu tư các công trình trọng điểm như: điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa…. Tính đến cuối năm 2017, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn  huyện tương đối ổn định. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện đạt trên 2 ngàn 134 tỷ đồng, tăng 3,79% so với năm 2016. Trong đó, ngành trồng trọt chiếm 81,54% và chăn nuôi chiếm 18,46%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt trên 3 ngàn tỷ đồng, tăng 12,05 %. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 1 ngàn 940 tỷ đồng, tăng 13,32%.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện hiện có 4 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động với gần 120 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư; cùng với 2 dự án sắp được triển khai là khu công nghiệp VSIP III, có quy mô 1 ngàn héc ta và dự án Khu công nghiệp Tân Lập I, khoảng 100 héc ta. Đây sẽ là tiền đề quan trọng thúc đẩy KT-XH của huyện Bắc Tân Uyên ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn mới của địa phương được thay đổi, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×