Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Quy định mới về tỷ lệ mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn

Quy định mới về tỷ lệ mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn

Thời sự Bình Dương Quy định mới về tỷ lệ mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn

Nghị định 44/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định tỉ lệ đóng 0,5 % của người sử dụng lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, từ 1/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×