Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Thông tin Truyền thông

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Thông tin Truyền thông

Thời sự Bình Dương Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Thông tin Truyền thông

Sáng 15/5, đoàn giám sát HĐND Tỉnh Bình Dương do Ông Trịnh Đức Tài -Trưởng Ban Văn Hóa Xã Hội và Bà Nguyễn Trần Nhật Phượng- Phó trường Ban Pháp Chế cùng chủ trì giám sát về Kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Nội vụ,

Hệ thống cây xanh đô thị Thủ Dầu Một vượt tiêu chí đô thị loại I

Hệ thống cây xanh đô thị Thủ Dầu Một vượt tiêu chí đô thị loại I

Thời sự Bình Dương Hệ thống cây xanh đô thị Thủ Dầu Một vượt tiêu chí đô thị loại I

Những năm qua, Thành Phố Thủ Dầu Một đã nỗ lực triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị lọai I. Trong các tiêu chí kỹ thuật mà địa phương đã đạt được, hiện nay tỷ lệ diện tích cây xanh trên đầu người đã đạt rất cao so với tỷ l

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×