Bình Dương Mến Yêu

Phụ nữ Bình Dương với các phong trào thi đua yêu nước

Phụ nữ Bình Dương với các phong trào thi đua yêu nước

Bình Dương Mến Yêu Phụ nữ Bình Dương với các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, nhiều chị em Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã trở thành những tấm gương tiêu biểu “phụ nữ 2 giỏi”, vừa giữ gìn, phát huy và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp vừa hòa quyện với phong cách hiện đại.

Cơ hội đầu tư tại Bình Dương thông qua diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022

Cơ hội đầu tư tại Bình Dương thông qua diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022

Bình Dương Mến Yêu Cơ hội đầu tư tại Bình Dương thông qua diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022

Trong khuôn khổ Diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 phiên đặc biệt với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại Bình Dương” để các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ có dịp tiếp xúc, thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×