Bình Dương Mến Yêu

Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bình Dương Mến Yêu Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Là một tỉnh đi đầu trong quá trình CNH-HĐH, bên cạnh chính sách trải thảm đỏ mời gọi nhân tài, Bình Dương rất chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy nội lực. HSSV chính là nguồn lực cho chi

Bình Dương nâng tầm hệ thống trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bình Dương nâng tầm hệ thống trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bình Dương Mến Yêu Bình Dương nâng tầm hệ thống trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Việc tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tạo nên nền tảng quan trọng, tạo tiềm lực để tỉnh đột phá, là chìa khóa thu hút đầu tư trong tương lai.

Phụ nữ Bình Dương với các phong trào thi đua yêu nước

Phụ nữ Bình Dương với các phong trào thi đua yêu nước

Bình Dương Mến Yêu Phụ nữ Bình Dương với các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, nhiều chị em Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã trở thành những tấm gương tiêu biểu “phụ nữ 2 giỏi”, vừa giữ gìn, phát huy và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp vừa hòa quyện với phong cách hiện đại.

Cơ hội đầu tư tại Bình Dương thông qua diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022

Cơ hội đầu tư tại Bình Dương thông qua diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022

Bình Dương Mến Yêu Cơ hội đầu tư tại Bình Dương thông qua diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022

Trong khuôn khổ Diễn đàn Horasis Ấn Độ 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 phiên đặc biệt với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại Bình Dương” để các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ có dịp tiếp xúc, thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×