Thời sự Bình Dương

3 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018

3 xã vừa được xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 vào sáng 14/3 gồm các xã: An Bình, Phước Hoà (huyện Phú Giáo), Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng). Như vậy đến nay, 46/46 xã của tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

3 xã vừa được xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 vào sáng nay gồm các xã: An Bình, Phước Hoà (huyện Phú Giáo), Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng). Như vậy đến nay, 46/46 xã của tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

 Căn cứ theo Quyết định 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định, 3 xã An Bình, Phước Hoà, Trừ Văn Thố đều được đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ông Mai Hùng Dũng-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương thống nhất kết quả thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời nhấn mạnh: xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục với mục đích chính là nâng cao đời sống cư dân nông thôn. Do đó, trên nền tảng kết quả đã đạt được, các địa phương cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, phát huy những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình để chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực hơn, phục vụ tốt đời sống cư dân nông thôn, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn ở vùng nông thôn của tỉnh. Đến nay, huyện Dầu Tiếng đã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã Bến Cát đã được phê duyệt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục tập trung các điều kiện thực hiện tốt nhất chương trình xây dựng nông thôn mới sớm đưa các huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×